MOSFET – rozwiązanie szczególnie cenne dla robotyki!

Akronim „MOS” oznacza „Metal Oxide Semiconductor”, natomiast słowo „tranzystor” pochodzi od łacińskiego słowa „transferre”, oznaczającego przeniesienie lub zmianę. Ważną cechą urządzeń MOSFET jest…

Czytaj dalej